Najbliższe wybrane kursy

miasto - woj.
branża
2012-10-06

Akademia rachunkowości w zadaniach i testach - intensywny kurs praktyki księgowej (weekendowy)

Akademia Biznesu MDDP w Warszawie zaprasza na akademię rachunkowości w zadaniach i testach - intensywny kurs praktyki księgowej (weekendowy).

Termin kursu: 2012.10.06 - 2012.10.21 Warszawa

Cel kursu:

Celem kursu jest poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, umożliwiającej swobodne poruszanie się po księgowości przedsiębiorstwa, jak również stanowiącej wystarczającą bazę do zaliczenia egzaminów opartych na rachunkowości. Program kursu przewiduje jedynie krótki wstęp teoretyczny z poszczególnych bloków tematycznych, mający na celu usystematyzowanie wiedzy i prezentację prawnych uwarunkowań rachunkowości, pozostały czas zajęć przewidziany jest na rozwiązywanie testów, zadań oraz praktycznych księgowań. 
 
ADRESACI SZKOLENIA: 
Kurs skierowany jest do osób, które pragną odświeżyć i poszerzyć swoją praktyczną wiedzę z rachunkowości przed podjęciem pracy w księgowości lub egzaminami (usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, certyfikat kompetencji księgowych).

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 
– 1350 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 890 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl 

Program: 

1. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa:
a) określanie wpływu poszczególnych zdarzeń gospodarczych na sprawozdanie finansowe.
     - krótki wstęp teoretyczny, testy, zadania opisowe, przykłady księgowań.

2. Przychody , koszty oraz ustalanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa:
a) metody wyceny kosztów i przychodów,
b) formy ustalania WF.
    - krótki wstęp teoretyczny, testy, zadania opisowe, przykłady księgowań.


3.  Rozrachunki:
a) z budżetami,
b) z kontrahentami.
     - krótki wstęp teoretyczny, testy, zadania opisowe, przykłady księgowań.

4. Obrót towarowy w przedsiębiorstwie:
a) zakup i sprzedaż towarów,
b) ustalanie marży,
c) rozrachunki z tytułu VAT,
d) rozliczenia w obrocie towarowym.
    - krótki wstęp teoretyczny, testy, zadania opisowe, przykłady księgowań.

5. Obrót materiałowy:
a) zakup materiałów,
b) produkcja w toku, braki produkcyjne,
c) przyjmowanie wyrobów gotowych do magazynu,
d) ustalanie marży i sprzedaż WG,
e) rozliczenia w obrocie materiałowym.
   - krótki wstęp teoretyczny, testy, zadania opisowe, przykłady księgowań.

6. Wycena składników majątkowych:
a) metody i zasady wyceny.
    - krótki wstęp teoretyczny, testy, zadania opisowe, przykłady księgowań.

7. Amortyzacja:
a) metoda liniowa,
b) metody degresywne.
    -  krótki wstęp teoretyczny, testy, zadania opisowe, przykłady księgowań.

8. Lista płac:
a) naliczanie oraz wypłacanie wynagrodzeń,
b) rozrachunki z budżetami.
    - krótki wstęp teoretyczny, testy, zadania opisowe, przykłady księgowań.

9. Sprawozdanie finansowe.
    - krótki wstęp teoretyczny, testy, zadania opisowe, przykłady księgowań.

10. Zadania i testy całościowe podsumowujące i szeregujące uzyskaną wiedzę.